Hatósági engedélyeztetés, szakértői tevékenység, tanácsadás, tervezés

Teljes körű szakértői, illetve tervezői engedélyek birtokában végezzük környezetvédelmi engedélyekhez szükséges tervdokumentációk elkészítését, illetve ezekhez kapcsolódóan tanácsadást.

Az alábbi dokumentációk, engedélykérelmek elkészítésében nyújtunk hozzáértő, gyakorlott segítséget:

 • előzetes vizsgálati dokumentáció és előzetes konzultációs kérelem
 • környezeti hatástanulmány
 • egységes környezethasználati engedély
 • környezetvédelmi felülvizsgálat
 • vízjogi létesítési engedély
 • vízjogi üzemeltetési engedély
 • levegőtisztaság-védelmi engedély
 • zajkibocsátási határérték kérelem
 • hulladékgazdálkodási engedély
 • üzemi kárelhárítási terv
tervezes-tanacsadas

Környezeti mérések, monitoring, mintavételezés

Társaságunk a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-7-0051/2015 számon akkreditált mintavevő szervezet. A legkorszerűbb felszerelésekkel végzünk mintavételt az alábbi közegekből:

 • felszíni víz,
 • felszín alatti víz,
 • hulladék,
 • talaj

Együttműködő laboratóriumok:

 • Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144.)
 • BAZ Megyei Kormányhivatal Mérőközpontja (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.)

Szennyezett területek kármentesítése

 • a szennyezést feltáró és lehatároló vizsgálatok elvégzése
 • tényfeltáró záródokumentáció és
 • műszaki beavatkozási terv készítése,
 • kármentesítés lebonyolítása fővállalkozásban.
karmentesites

Környezetvédelmi mérnöki szolgáltatás

Teljes körű szakértői, illetve tervezői engedélyek birtokában végezzük környezetvédelmi engedélyekhez szükséges tervdokumentációk elkészítését, illetve ezekhez kapcsolódóan tanácsadást.

 • Beruházások előkészítése:
 • előzetes vizsgálati dokumentáció és előzetes konzultációs kérelem
 • környezeti hatástanulmány
 • egységes környezethasználati engedély
 • alapállapot-jelentés
 • NATURA 2000 hatásbecslő dokumentáció
 • befogadó vízfolyás/földtani közeg elővizsgálata
 • megvalósíthatósági tanulmány terv
 • Környezetvédelmi működéshez szükséges engedélyek és dokumentációk elkészítése, adatszolgáltatások benyújtása, beleértve:
 • levegőtisztaság-védelmi engedély
 • zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
 • hulladékgazdálkodási engedély
 • üzemi kárelhárítási terv
 • veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzata
 • teljeskörű és részleges környezetvédelmi felülvizsgálat
 • környezetvédelmi tervfejezet
 • állapotfelmérés
 • környezetvédelmi adatszolgáltatások benyújtása (OKIR rendszeren keresztül)
 • környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Szennyezett területek kármentesítése esetén elkészítjük:
 • szennyezést feltáró és lehatároló vizsgálatok
 • tényfeltárás, tényfeltárási záródokumentáció
 • műszaki beavatkozási terv
 • kármentesítési monitoring terv
 • kármentesítési záródokumentáció
 • Környezeti mérések, monitoring rendszer üzemeltetése, mintavételezés:
 • Társaságunk a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-7-0051/2015 számon akkreditált mintavevő szervezet. A legkorszerűbb felszerelésekkel végzünk mintavételt az alábbi közegekből: felszíni víz, felszín alatti víz, hulladék, talaj.
 • értékelő jelentés elkészítése
 • Környezetvédelmi létesítmények tervezése:
 • hulladéklerakó tervezése
 • rekultivációs terv
 • intézkedési terv stb.

Vízügyi szakértői, tervezői szolgáltatás:

Teljes körű szakértői, illetve tervezői engedélyek birtokában vállaljuk vízi létesítmények, műtárgyak megtervezését, engedélyeztetését (létesítési-, elvi vízjogi engedély).

 • Vízi létesítmények tervezését végezzük:
 • sekély-, vagy mélyfúrású kút
 • monitoring kút
 • csapadékvízelvezetés
 • ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatok
 • közművek telephelyen belüli kialakítása
 • szennyvíztisztító létesítmények stb.
 • vízjogi engedélyezési eljárások lefolytatása.
 • Megvalósult vízi létesítmények esetén a következő dokumentációkat elkészítjük és engedélyeztetést vállaljuk:
 • elvi vízjogi engedély
 • üzemeltetési vízjogi engedély
 • fennmaradási vízjogi engedély
 • megszüntetési vízjogi engedély
 • szennyvízkibocsátási engedély
 • szennyezés csökkentési ütemterv
 • üzemeltetési szabályzat